пʼятниця, 22 січня 2016 р.


9 клас

Безсполучникове складне речення. Опрацювати  параграф 14. Вправи 228 (усно), 232 (письмово)

8 клас

Укр. мова. Однорідні члени речення . Опрацювати параграф 22. Вправи250 (усно), 254 (письмово)

6 клас

Українська мова .Іменникові суфікси. Вправа 299 письмово

вівторок, 1 грудня 2015 р.

Моє навчання в Інтел 10

Мета навчання: Спробую покращити свої знання і вміння роботи з комп'ютером та Інтернетом.


Модуль 1. Рефлексія.

Цей модуль допоміг мені обдумати цілі навчання на цьому тренінгу.
Мені сподобалась вправа уточнення цілей. Такий прийом дозволяє краще спланувати свою діяльність по їх досягненню.
Програма має величезні ресурси, і їх опанування ще треба спланувати.Думаю, що тренінг мені цьому допоможе

Модуль 2. Рефлексія
Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме:
  • для розвитку в учнів навичок 21 століття
  • для організації навчання учнів, яке спрямоване на реалізацію практичних цілей 
Я створювала публікацію для ознайомлення учнів із особливостями застосування методу проектів на уроках.

Модуль 3
Цей модуль допоміг мені:
1. Спланувати , виділити ідею проекту для розробки.
2. Розробити основні запитання (ключові, тематичні та змістові запитання), які спонукають учнів до дослідження та мислення.


Модуль 4
Я уточнила Основні запитання проекту та обдумала оцінювання учнів в проекті. 
Детально розглядала методи оцінювання власних робіт учнів 
  • контрольний список для блогу; 
  • форма оцінювання блогу з критеріями і балами 
Я виділила для себе такі інструменти оцінювання робіт
  • оцінювання попередніх знань, 
  • тести з різними варіантами відповідей;
  • контрольний список питань;
  •  рефлексія. 
Форми оцінювання мають критерії, що тісно пов’язані з цілями, які відображаються в кінцевому продукті проекту, що розробляється учнями. Отже, системи формуючого оцінювання допоможуть мені покращити навчальний процес, слідкувати за прогресом навчання учнів.


Модуль 5

Нарешті я усвідомила важливість учнівських проектів як засобу розвитку учнів. У подальшому постійно планую використовувати метод проектів.


Модуль 6

Робота продовжується по створенню особистих дидактичних матеріалів. 
Планую використовувати матеріали сторінки користовуча для власних резюме, презентацій тощо . 
Буду використовувати різні ресурси: bloqqer, wiki та ін., які дозволяють редагувати документ різним людям одночасно.

Модуль 7

Продовжуємо створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою програми Microsoft Word. 
Обговорили в парах приклади учнівських публікацій, веб-сайтів і форм Оцінювання. Усвідомили, що створення дидактичних матеріалів для учнів потребують перегляду Плану навчального проекту. 


Модуль 8

Відбувалось створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою програми Microsoft Exel та Publisher. 
Відчули важливість використання публікацій дидактичного забезпечення проекту. Новим для нас стало створення тестових завдань  шляхом комп'ютерних технологій.

Модуль 9

Нарешті створюємо методичні матеріали для вчителя (мультимедійні презентації, публікації для навчального проекту). 
Навчились виокремлювати складові публікації та використовувати Microsoft Exel для створення методичних матеріалів у майбутньому. 
Переглянули План навчального проекту, а саме навчальні цілі та діяльність учнів.

Модуль 10

Основний етап розробки Плану реалізації проекту, а саме створення інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
У майбутньому це використаю  для впорядкування змісту портфоліо.
Компонуємо портфоліо навчального проекту, шукаємо додаткових ресурсів для підтримки проекту, працюємо над завершенням портфоліо.

Модуль 11

Завершуючий етап: демонстрація портфоліо навчального проекту. 
Переглянули План навчального проекту "Навчальні цілі. Діяльність учнів". 
У майбутньому знання, уміння і навички цього модуля нададуть можливість визначити найважливіші питання цього курсу та впровадження в практику навчальної діяльності.